سخن حکیمانه

افسران - .........
[ دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۰نظر ]

آیه های زندگی

افسران - از قرآن بپرسیم که خداوند از همه امور آگاه هست :
[ دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۵۴ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۰نظر ]

مگر محرم شما ب داد من برسه ارباب

[ دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۵۲ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۰نظر ]

در آرزوی حرم

با سر همه رفتند به پابوسی بی سر

یک بی سر و پا مانده به امید اشاره

[ يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۵۰ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۲نظر ]

نمک کرببلا

کربلا خواستنم از هوسم نیست ولی

خاکتان طعم عسل داشت ، نمک گیرم کرد !

[ يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۵۰ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۰نظر ]

لعنت خدا بر چشم چران

افسران - هم چشم چران... هم...
[ يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۴۷ ب.ظ ] [ امیرمحمد ولیان ]
[ ۱نظر ]
*****

ابزار وبلاگ و سایت